New Page 1
 
New Page 1
 
 
 
Chương tŕnh bảo hiểm y tế của tiểu bang (A.I.M.) cho phụ nữ mang thai:
 
Văn pḥng giúp lập hồ sơ Medical tại chỗ cho phụ nữ mang thai có lợi tức thấp. Bác Sĩ nhận khám thai, làm siêu âm, thử máu và cấp thuốc dưỡng thai, tấ cả đều KHÔNG CÓ PHÍ TỔN trong thời gian chờ hồ sơ xin Medical Hộ Sản được chấp thuận, để sớm đem lại an toàn cho mẹ và thai nhi.

Văn pḥng giúp phụ nữ mang thai mua bảo hiểm y tế của tiểu bang (A.I.M.) với giá rẻ, thích hợp và tiết kiệm cho quư vị có bảo hiểm nhưng có deductible cao và phụ nữ mới đến Hoa Kỳ - không được hưởng trợ cấp y tế. Bảo hiểm này trả chi phí hộ sản và săn sóc sức khoẻ con quư vị lúc mới sanh cho đến 2 tuổi.

» Xin liên lạc văn pḥng để biết chi tiết

 
KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
 
CHUẨN BỊ CHO QUÁ TR̀NH THỤ THAI VÀ SINH CON
SINH LƯ QUÁ TR̀NH THỤ THAI VÀ MANG THAI
ĐỂ LÀM MẸ BẠN CẦN BIẾT:
SINH CON THEO Ư MUỐN
CHĂM SÓC BÀ MẸ MANG THAI VÀ TRẺ SƠ SINH
Những điều cần biết về giải phẫu cắt bỏ bộ phận sinh sản
» Read All
 
 
New Page 1
 
  Trang Nhà  Giới Thiệu  Thông Báo  Lời Chứng  Photo New Baby  Kiến Thức  Liên Lạc